×
právne Informácie

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme cookies. Tieto informácie, ktoré sa môžu týkať vás, vašich preferencií alebo vášho internetového zariadenia (počítača, tabletu alebo mobilného telefónu), sa väčšinou používajú na to, aby pracovisko fungovalo tak, ako ste očakávali. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie na týchto stránkach a zabrániť nastaveniu nepodstatných súborov cookie, môžete získať kliknutím na nižšie uvedené položky. Avšak ak to urobíte, môže to mať vplyv na vaše skúsenosti s webom a službami, ktoré sme schopní ponúknuť.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • Zákazník má právo vrátiť zakúpený tovar v lehote 14 dní.
 • 14-dňová lehota na vrátenie tovaru sa počíta od dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom do dátumu odoslania balíka s vráteným tovarom.
 • Vrátený tovar nemôže preukazovať známky použitia.
 • Vrátený tovar musí obsahovať originálne balenie a taktiež aj ochranný štítok na produkte, ktorý musí zostať v neporušenom stave. Ak bude ochranný štítok (čierny štítok s logom Addict) roztrhnutý alebo iným spôsobom poškodený, tak sa vrátenie tovaru zamieta a tovar bude odoslaný späť.
 • Pred odoslaním vráteného tovaru je potrebné tovar starostlivo zabaliť do ochrannej (bublinkovej) fólie alebo do dodatočného obalu, aby sa nepoškodil.
 • Tovar zasielaný späť je potrebné zaslať doporučene, aby sa predišlo k prípadným komplikáciám súvisiacich so stratou zásielky. Každá zásielka zaslaná doporučene má svoje podacie číslo, na základe ktorého je možné balik sledovať.
 • Predávajúci nie je zodpovedný za stratu zásielky vinou doručovateľskej spoločnosti. V tomto prípade je potrebné sa obrátiť na reklamačné oddelenie doručovateľskej spoločnosti.
 • Tovar na vrátenie bude prijatý jedine s dokladom vydaným pri predaji resp. s faktúrou
 • Vrátený tovar odoslaný "na dobierku"  nebude prevzatý.
 • Nie je možné vrátiť tovar, ktorý bol zakúpený na firmu (na faktúru - daňový doklad).
 • Nie je možné vrátiť tovar, ktorý bol vymenený s výnimkou takého prípadu, ak od pôvodného (prvého) prevzatia objednaného tovaru do dátumu odoslania vráteného tovaru neuplynulo viac ako 14 dní.
 • Nie je možné vrátiť peniaze za vrátený tovar poštovou poukážkou.
 • Prevodné príkazy sú realizované do 14 dní od dátumu prevzatia balíka. 
 • Balík s vráteným tovarom treba odoslať na adresu internetového obchodu- Addict, Obchodná 19, 811 06 Bratislava vždy DOPORUČENE.
 • V prípade, že vrátenie tovaru- výrobkov bude zamietnuté, tovar- výrobky budú zákazníkovi odoslané na jeho náklady.
 • Za tovar vrátený po uplynutí doby (14 dní) nebude možné vrátiť peniaze. Predávajúci poskytne kompenzáciu vo forme poukážky príp.  výmenu za iný produkt.
 • Z hygienických dôvodov NIE JE MOŽNÉ vrátiť náušnice a akékoľvek vlasové doplnky.
 • Nie je možné vrátiť náramky vyhotovené na mieru - Addict Individual (www.tvojnaramok.sk). Je možné upraviť iba ich veľkosť.

 

4.3. Výmena tovaru

 • Vymeniť je možné len nové výrobky, na ktorých nie sú žiadne známky použitia.
 • Tovar na výmenu musí byť dodávaný v originálnom obale a nesmie mať známky použitia. Tovar obsahuje ochranný štítok, ktorý musí zostať v neporušenom stave. Ak bude ochranný štítok (čierny štítok s logom Addict) roztrhnutý alebo iným spôsobom poškodený, tak sa vrátenie tovaru zamieta a tovar bude odoslaný späť kupujúcemu.
 • Tovar na výmenu je prijímaný len a výlučne s faktúrou vydanou pri predaji.
 • Pred odoslaním tovaru na výmenu je potrebné nás informovať e-mailom.
 • Balík s tovarom na výmenu treba zaslať na adresu internetového obchodu: Addict, Obchodná 19, 811 06 Bratislava
 • Tovar zasielaný späť je potrebné zaslať doporučene, aby sa predišlo k prípadným komoplikáciám súvisiacich so stratou zásielky. Každá zásielka zaslaná doporučene má svoje podacie číslo na základe ktorého je možné balik sledovať.
 • Predávajúci nie je zodpovedný za stratu zásielky vinou doručovateľskej spoločnosti. V tomto prípade je potrebné sa obrátiť na reklamačné oddelenie doručovateľskej spoločnosti.
 • Nie je možné z hygienických dôvodov vymenit náušnice a vlasové doplnky.
 • Nie je možné vymeniť náramky vyhotovené na mieru - Addict Individual (www.tvojnaramok.sk). Je možné upraviť iba ich veľkosť.
 • Náklady za zásielku pri výmene tovaru hradí kupujúci.
 • Náklady za spätnú zásielku pri výmene tovaru hradí kupujúci.
 • Vrátenie výrobku- výrobkov, ktoré už boli raz vymenené, je možné len v takom prípade, ak od doručenia pôvodne objednaného tovaru neuplynulo 14 dní.
 • Ak nebude dodržaný ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov týchto obchodných podmienok, výmenu tovaru bude možné zamietnuť.
 • Tovar je možné vymeniť aj osobne v predajni Addict: Obchodná 19, 811 06 Bratislava

Top